RK racing development


celne_svetlo_maly

Všeobecné výhlásenie

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby RK Racing Development. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. RK Racing Development zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú vlastníctvom RK Racing Development.

 

RK Racing Development si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

 

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom RK Racing Development alebo tretích strán zmluvne viazaných s RK Racing Development. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom RK Racing Development.

 

Všetky osobné údaje získava RK Racing Development od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým sa získavali (kontakt, dopyt, otázky a odpovede) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.